سئو چیه؟ فلسفه سئو، مفاهیم سئو

یادگیری سئو رو از کجا شروع کنیم؟