با استفاده از خدمات سایت فراموج آکادمی، ثبت‌نام، عضویت و شرکت در دوره، شرایط و ضوابط زیر را می‌پذیرید: