داستان این سفر و هدایتگر آن

مـــهـــنـــدس مـــیــلاد فـــقــــیــــهـــی

بیش از 15 سال تجربه به عنوان سنیور وب و موبایل، من را به متخصصی کارآزموده در به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در فریمورک‌های نظیر Angular، TypeScript، Nativescript، React و دیگر موارد مشابه تبدیل کرده است. تعهد من به طراحی UX، مدیریت چابک پروژه و رهبری تیم در طول دوران حرفه‌ای‌ام مشهود بوده و همواره ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای ارتقای تجربیات کاربری، سرلوحه کارم قرار داشته است.

مهارت من در ایجاد همبستگی میان محیط‌های پروژه‌های چند فرهنگی، نقطه قوتی برجسته در کارنامه من محسوب می‌شود. رویکرد من مبتنی بر تلفیق مهارت‌های فنی با دوراندیشی استراتژیک است که منجر به پرورش محیط‌های کاری خلاق و کارآمد شده و در نهایت، تیم‌ها را به سوی برتری در توسعه محصولات دیجیتال رهنمون می‌شود.

علاوه بر تخصص‌های ذکر شده، مهارت‌های ذیل نیز در زمره توانمندی‌های من قرار دارند:

  • مهارت‌های فنی: HTML، CSS، JavaScript، Node.js، Git، Agile، Scrum
  • مهارت‌های نرم: ارتباطات، حل مسئله، تفکر انتقادی، کار تیمی

هدف من یافتن فرصتی مناسب برای به‌کارگیری مهارت‌ها و تجربیاتم در راستای ایجاد یک تأثیر مثبت و پایدار در یک سازمان پیشرو است.

ســرفــــصـــل هـای دوره اســــکـــــرام مـــســــــــتـــــــر

قـــــــیـــــــمــــــت دوره اســـــــــــــــــکــــــرام مـــــــستــــــــر
۱۰ میلیون تومان